Solceller

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom planlagt område är solceller och solfångare bygglovsbefirade om de följer byggnadens form, även om utseendet ändras, och om de inte hindras av detaljplanen.

Om solcellerna/solfångarna placeras på en ställning på byggnaden, eller om byggnaden, tomten eller området är q-märkt eller på annat sätt skyddsvärt krävs bygglov. Det gäller också om detaljplanen innehåller bestämmelser om solceller/solfångare.

Anläggande av solceller på fastigheter utom planlagt område kräver inte bygglov. Om det finns områdesbestämmelser med särskilda krav kring utformningen kan bygglov krävas ändå.

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

Mer information om solceller

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar  - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov