Solceller

Oftast får du sätta upp solceller och solfångare på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader utan bygglov. Anläggningen måste då uppfylla vissa krav.

Inom planlagt område ska du söka bygglov om

  • du ska placera solceller/solfångare på en ställning på byggnaden.
  • byggnaden, tomten eller området är q-märkt eller skyddsvärt på annat sätt.
  • detaljplanen innehåller bestämmelser om solceller/solfångare.

Utanför planlagt område ska du söka bygglov för solceller/solfångare om det finns områdesbestämmelser med särskilda krav. Oftast kan du sätta upp solceller/solfångare utan bygglov utanför planlagt område. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för att få svar.

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

Mer information om solceller

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar  - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov