Till innehållet

Skylt, vepa

Du behöver söka bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller vepa i detaljplanerat område om skylten är en kvadratmeter eller mer. Är skylten mindre behöver du inte ansöka om bygglov.

Detta är en skylt

Skylt är en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Det kan vara texter eller bilder. De kan sitta på en fasad eller stå på marken. Att måla textbudskap på fasad är bygglovspliktigt som skylt.

Bygglov för skylt, ej för budskapet

Bygglovet gäller skyltanordningen - inte budskapet. Ändrar du storleken eller placeringen på skylten krävs nytt bygglov. Om du bara ändrar texten på en skylt som tidigare fått bygglov, behöver du inget nytt bygglov.

Det är inte lätt att hitta en balans mellan gaturum, byggnaders fasad och skyltars utformning. Skyltar ska synas men ändå anpassas till befintlig bebyggelse. De ska inte vara dominerande.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23