Skärmtak

Ett skärmtak är ett enklare tak som kragar ut från en byggnad.


Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader utan bygglov om takens sammanlagda yta inte är större än 15,0 kvadratmeter och avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter.

För övriga skärmtaksåtgärder krävs bygglov.