Skärmtak

Ett skärmtak är ett enklare tak som sticker ut från en byggnad.

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer utan bygglov på en- och tvåbostadshus. Du får också bygga skärmtak på garage, förråd och attefallshus. Takens sammanlagda yta får vara max 15,0 kvadratmeter. Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Du måste söka bygglov för alla andra skärmtak.