Rivning

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett detaljplanerat område behöver du ett rivningslov. Om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad i ett område utan detaljplan ska du istället göra en anmälan (en enklare form av ansökan).

Om du önskar riva i samband med nybyggnation kan du söka för båda åtgärderna i samma ansökan.

En grundprincip är att sådant som kräver bygglov också kräver rivninglov när det ska tas bort.

Kontrollplan för rivning

Tillsammans med ansökan om rivningslov och anmälan om rivning ska du bifoga en rivningsplan. Där anger du mängden av varje rivningsmaterial samt hur och var materialet kommer att tas om hand. När du ska riva kan det ibland finnas avfall som är miljöfarligt och det ska också finnas med i rivningsplanen.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

  • Situationsplan eller karta med byggnaden som ska rivas markerad
  • Förslag till kontrollplan för rivning
  • Foto på byggnaden som ska rivas
  • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov