Rivning

När du river en byggnad eller del av en byggnad inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det ett rivningslov. Om du river en byggnad eller delar av en byggnad i ett område utan detaljplan krävs endast en anmälan.

Om du önskar riva i samband med nybyggnation kan båda åtgärderna sökas lov för i samma ansökan.

En grundprincip är att sådant som kräver bygglov också kräver rivninglov för att rivas.

Kontrollplan för rivning

Tillsammans med anmälan om rivning och ansökan om rivningslov ska en rivningsplan bifogas, rivningsplanen redovisar beräknade mängder av respektive rivningsmaterial samt hur och var materialet kommer att tas hand om. I samband med rivning kan det ibland finnas avfallsom anses miljöfarligt, detta ska också framgå i rivningsplanen.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov