Till innehållet

Pool

Du behöver oftast inte söka bygglov för en pool. Beroende på hur den ser ut och är konstruerad kan lagen ibland bedöma den som något annat än bara en pool, till exempel en mur eller ett plank. Då kan du bli tvungen att söka bygglov.

Nedgrävd pool

Du behöver inte söka bygglov för en pool som är nedgrävd i marken inom detaljplanelagt om den omgivande marken inte ändras mer än 50 centimeter. Du behöver inget bygglov för en helt nedgrävd pool.

Pool som del av altan

Om du ska bygga poolen som en del av din altan kan du behöva söka bygglov.
Altan

Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan du också behöva söka bygglov.
Mur, plank, staket, inhägnad

Kontakta därför bygglovsenheten för att få besked om vad som gäller i just ditt fall.

Pool nära tomtgräns

Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne.

Ansluta pool till kommunalt VA

Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till bygglovsenheten.

Pool och bevattningsförbud

Tänk på att du inte kan fylla poolen om det råder bevattnigsförbud.

Det ska finnas staket eller godkänt poolskydd

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmar utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika. Du kan behöva söka bygglov för ett sådant poolskydd, beroende på hur det ser ut.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23