Pool

Inom detaljplanelagt område är en pool som är nedgrävd i marken inte bygglovspliktig förutsatt att den omgivande marken inte förändras mer än 50 centimeter upp. 

Inom detaljplanelagt område är en pool som är nedgrävd i marken inte bygglovspliktig förutsatt att den omgivande marken inte förändras mer än 50 centimeter upp eller ned. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov.
För golv i anslutning till pool läs mer här.

Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne. Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till bygglovsenheten. Tänk på att du inte kan fylla poolen om det råder bevattnigsförbud.

Det krävs staket eller godkänt poolskydd

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmar utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.