Plank, mur, stödmur och staket

Ett staket kräver normalt inte bygglov, men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Nedan följer information om vad som krävs för de olika åtgärderna.

Plank

Med plank menas en tätare konstruktion som har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 1,10 meter ovan mark. Inom planlagt område kräver plank bygglov. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra plank.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utanför planlagt område kan plank vara bygglovsbefriade under förutsättning att plank placeras med minst 4,5 meters avstånd från fastighetsgräns. Planket ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Staket

Med staket menas en konstruktion som är lägre än 1,10 meter ovan mark. Staket kräver inte bygglov. Staketet ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Mur/stödmur

En mur eller stödmur som är minst 0,5 meter höga kräver bygglov. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra mur eller stödmur.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utanför planlagt område kan mur eller stödmur vara bygglovsbefriade under förutsättning att dessa placeras med minst 4,5 meters avstånd från fastighetsgräns. Mur eller stödmur ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Spaljé

Med spaljé menas en lättare konstruktion som har minst 50 procents genomsiktlighet och där materialet är fördelat jämnt över den totala konstruktionens yta (pelare och överliggare räknas också in). Om en spaljé är placerad på en altan med tät konstruktion så kan altanen komma att räknas in i den totala ytan vilket då medför att spaljén kan komma att definieras som ett plank.

Stängsel

Ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Skyddad uteplats med plank

I direkt anslutning till bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med plank. Planket får inte skjuta ut från bostadshuset mer än 3,6 meter eller vara högre än 1,8 meter. Avståndet till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter, annars krävs medgivande av berörda grannar.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plank

Mur/stödmur 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov