Plank, mur, stödmur och staket

Det är flera saker som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål och hur det påverkar omgivningen. Du behöver normalt inte bygglov för ett staket men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Staket

Du behöver inte bygglov för ett staket som är 1,10 meter högt eller lägre. Är staktetet högre måste du söka bygglov. Staketet ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Plank

Med plank menas en tätare konstruktion som har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 1,10 meter ovan mark. Du måste söka bygglov för plank inom planlagt område. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra plank.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utanför planlagt område kan plank vara bygglovsbefriat om planket placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Planket ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Mur/stödmur

Du måste söka bygglov för en mur eller stödmur som är mer än 50 centimeter hög. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra mur eller stödmur.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utanför planlagt område kan mur eller stödmur vara bygglovsbefriad under förutsättning att den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

Mur eller stödmur ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Spaljé

En spaljé är en lättare konstruktion som har minst 50 procents genomsiktlighet och där materialet är jämnt fördelat över hela konstruktionens yta (pelare och överliggare räknas också in).

Du kan behöva bygglov för en fristående spaljé beroende på hur stor den ska bli. Kontakta bygglovsenheten för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Om en spaljé är placerad på en altan med tät konstruktion så kan altanen komma att räknas in i den totala ytan och då kan spaljén komma att definieras som ett plank. Du måste söka bygglov för ett plank.

Stängsel

Ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Skyddad uteplats med plank

Du får utan bygglov anordna en skyddad uteplats med plank i direkt anslutning till bostadshuset. Planket får inte skjuta ut t mer än 3,6 meter från bostadshuse eller vara högre än 1,8 meter. Avståndet till fastighetsgränsen ska vara minst 4,5 meter. Om planket placeras närmare fastighetsgränsen måste du ha grannens medgivande.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plank

Mur/stödmur 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov