Övriga anmälningspliktiga åtgärder

För vissa åtgärder behöver du inget lov. Istället måste du göra en anmälan (enklare ansökan) och skicka in ungefär samma handlingar som vid ansökan om bygglov. Innan du börjar måste du vänta på att få ett startbesked. När du är klar måste du informera bygglovsenheten och få ett slutbesked. Först därefter får du använda det du byggt.

Även om åtgärderna är bygglovfria så måste du göra en anmälan (enklare ansökan) enligt plan- och bygglagen och vänta på startbesked från bygglovsenheten. På sidan för varje åtgärd ser du om du ska göra en anmälan eller söka bygglov. Här har vi samlat andra åtgärder där du behöver göra en anmälan.

 • Ändring som påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Ändring av planlösning
 • Installation eller ändring av hiss (läs mer här Öppnas i nytt fönster.), eldstad (läs mer här Öppnas i nytt fönster.), rökkanal eller ventilation i byggnader
 • Installation eller ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad

Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten

Kontakta bygglovsenheten Öppnas i nytt fönster.
Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av konstruktion eller planlösning

 • Planritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar

Installation av vatten och avlopp

Ändring i brandskyddet

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Plan- och fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • I vissa fall kan kontrollansvarig krävas

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov