Övriga anmälningspliktiga åtgärder/arbeten

Vissa åtgärder kräver inte lov, men det behövs en anmälan och ungefär samma handlingar som när du lämnar in ett bygglov.

Även om åtgärderna är bygglovfria så måste du innan byggstart göra en anmälan enligt plan- och bygglagen och vänta på startbesked från bygglovsenheten. På sidan för varje åtgärd framgår det om åtgärden kräver bygglov eller anmälan. Här har vi samalat några öviga åtgrder som kräver anmälan.

 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss (läs mer här Öppnas i nytt fönster.), eldstad (läs mer här Öppnas i nytt fönster.), rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av konstruktion eller planlösning

 • Planritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar

Installation av vatten och avlopp

Ändring i brandskyddet

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Plan- och fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • I vissa fall kan kontrollansvarig krävas

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov