Till innehållet

Bygga nytt

Du behöver nästan alltid bygglov när du vill bygga ett nytt hus. Det gäller oavsett vilken typ av byggnad du planerar. I enstaka fall räcker det med att göra en anmälan. Om du vill riva befintliga byggnader i samband med nybyggnation kan du ansöka om det i samma bygglovsansökan.

Byggnaden måste passa in

Det som du ska bygga måste passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Därför är form, färg och material viktigt att ta hänsyn till. Ju bättre förberedd du är inför din ansökan, desto smidigare blir hela processen.

Nybyggnad inom detaljplanerat område

Detaljplanen reglerar vad du får bygga på fastigheten om den ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som bygglovhandläggarna måste följa. I vissa fall medger detaljplanen nybyggnation utan bygglov. I sådana fall krävs endast anmälan. Det betyder att du ändå måste skicka in nästan samma handlingar och vänta på ett startbesked.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Nybyggnad utanför detaljplanerat område

Översiktsplanen gäller

Om din fastighet inte ingår i en detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) och kommunfullmäktiges beslut om principer för förhandsbesked. Där finns också information om restriktionerna inom flygbullerzonen.
Översiktsplan Härryda kommun

Förhandsbesked är ett bra alternativ

Om du är osäker på om bygglovsenheten kan bevilja din ansökan utanför planlagt område kan du först söka förhandsbesked. Då behöver du inte ta fram lika många handlingar. Det blir därmed billigare för dig om du får ett negativt besked. Ett positivt (beviljat) förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen. Du måste ansöka om bygglov inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.
Förhandsbesked

Attefallshus och friggebod

Om du vill bygga ett attefallshus eller en friggebod gäller andra relger.
Attefallshus, friggebod

För företag

Du som söker lov för ett företag loggar in med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Du kan via e-tjänsten själv styra vem som ska faktureras och få rollen byggherre, sökande, kontaktperson etc.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-10