Nybyggnad av hus

Vill du uppföra ett nytt hus behövs oftast bygglov, på vissa platser krävs endast anmälan. Om du önskar riva i samband med nybyggnation kan båda åtgärderna sökas lov för i samma ansökan.

Inom detaljplanelagt område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas. I vissa fall medger detaljplanen nybyggnation utan bygglov, i sådana fall krävs endast anmälan.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012) och kommunfullmäktiges beslut om principer för förhandbesked. Öppnas i nytt fönster. Här återfinns också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Om du ska uppföra ett komplementsbostadshus gäller andra regler som du kan läsa om här. Öppnas i nytt fönster.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Så gör du din ansökan

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Se till att skicka in alla handlingar som krävs, handläggning påbörjas inte för än ärendet är komplett.
Exempelritningar för nybyggnad av en- och tvåbostadshus - för utskrift Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 452.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnad av större byggnader så som industrier, lager- och kontorsbyggnader och flerbostadshus
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 453.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov