Till innehållet

Mur, plank, staket, inhägnad

Det är flera saker som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål och hur det påverkar omgivningen. Du behöver normalt inte bygglov för ett staket men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Bygglovsbefriade staket, plank och murar

Du behöver inte söka bygglov för:

  • ett staket i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,1 meter högt
  • ett glest smidesstaket eller trådnätstängsel som är högre än 1,1 meter
  • ett plank eller en mur vid en uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Vill du bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande (eller söka bygglov)
  • en stödmur som är max 0,5 meter hög
  • ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Så definieras ett plank

Ett plank är en tätare konstruktion som har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 1,10 meter ovan mark.

Spaljé

En spaljé är en lättare konstruktion som har minst 50 procents genomsiktlighet och där materialet är jämnt fördelat över hela konstruktionens yta (pelare och överliggare räknas också in).

Du kan behöva bygglov för en fristående spaljé beroende på hur stor den ska bli. Kontakta bygglovsenheten för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Om en spaljé är placerad på en altan med tät konstruktion så kan altanen komma att räknas in i den totala ytan och då kan spaljén komma att definieras som ett plank. Du måste söka bygglov för ett plank.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-27