Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, en carport, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

Inom detaljplanerat område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012). Här hittar du också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Komplementbyggnad, "Attefallhus"

Komplementbyggnader, ofta kallade "attefallhus", är mindre fristående byggnader som är bygglovsbefriade men som kräver en anmälan där du får ett startbesked istället för bygglov. Användningen ska vara ett komplement till bostaden (garage, förråd, gäststuga). Om komplementbyggnaden ska användas som permanent boende gäller andra regler.  Öppnas i nytt fönster.Komplementbyggnaden kan anläggas med källare.

En komplementbyggnad, "attefallhus", är bygglovsbefriad men kräver istället en anmälan om det uppfyller dessa krav:

  • En fristående byggnad på fastigheten om max 30 kvm.
  • Max 4,0 meter i taknockshöjd.
  • Minst 4,5 meters avstånd från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastigheten utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd alltid 4,5 meter.

Uppfyller inte komplementbyggnaden kraven för attefall krävs bygglov. Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Här kan du läsa mer om kraven för friggebod.

Fastigheter utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Ligger din fastighet både utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs varken lov eller anmälan för att få uppföra en komplementbyggnad på max 50 kvm.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital anmälan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt av taxa.