Komplementbostadshus

Komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad.

Komplementbostadshus skiljer sig från gäststuga eftersom den kan användas som ett parmanent boende. Komplementbostadshuset kan anläggas med källare. Om installation av vatten och avlopp ska ske krävs en anmälan till VA-enheten (kommunalt VA) eller Miljö och hälsoskydd (enskilt vatten och enskilt avlopp). Ett komplementbostadshus får även uppföras inom flygbullerzonen.

Ett komplementbostadshus kräver endast anmälan om den uppfyller dessa krav:

  • En fristående byggnad på fastigheten om max 30 kvm.
  • Max 4,0 meter i taknockshöjd
  • Minst 4,5 meters avstånd från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastigheten utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd dock 4,5 meter
  • Bostaden ska vara tillgänglig och användbar. Regler om tillgänglighet och bostadsutformning finns i Boverkets byggregler (BBR 21).

Ett komplementbostadshus som inte uppfyller kraven enligt ovan käver en bygglovsansökan. Tänk på att du inte får påbörja byggnationen för än startbesked utfärdats.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 222.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov