Till innehållet

Kamin, eldstad

En eldstad är en öppen spis, kamin, kakelugn, vedspis eller liknande. När är du vill installera en eldstad och skorsten måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Du kan behöva söka bygglov om du ska dra en rökkanal utanpå fasaden.

Kamin i gjutjärn är tänd med ved. Bredvid står en hylla med vedklampar.

Foto: Bluejava, Mostphotos

Startbesked för eldstad

För att få installera en eldstad måste du ha ett startbesked. Startbesked är en form av tillstånd. Du ansöker om startbesked genom att lämna in en anmälan.

Du ska också lämna in en anmälan om du vill sätta in en ny kassett (insats) i en öppen eldstad.

Du behöver inte göra en anmälan om du byter du ut en befintlig braskamin till en ny. Den nya kaminen måste vara likartad. Den nya kaminen ska vara ansluten till en befintlig skorsten.

Bygglov för eldstad

I vissa fall måste du söka bygglov för eldstad. Det kan till exempel vara att skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Skicka in din anmälan eller ansök om bygglov

Välj Eldstad i e-tjänsten nedan.

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din anmälan:

Kontakta en sotare

Innan du skickar in en anmälan om braskamin bör du du ta kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att få vilken rökkanal du ska välja. En rökkanal är en kanal som på ett brandsäkert sätt leder bort rökgaser från din eldstad. Rökkanaler slits mycket på grund av sot, rökgaser och värme. Därför är det viktigt att du har rätt typ av rökkanal och att du sköter den på rätt sätt.

Om du behöver installera en ny rökkanal kan sotaren ge dig förslag på placering och hur anslutningen till skorstenen ska vara. Du kan också behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk. 

När du installerat eldstaden ska du ta kontakt med sotaren eller annan sakkunnig igen för att provtrycka rökkanalen.

Placering av skorsten och eldstad

Skorstenens höjd är viktig av flera anledningar:

  • Den ska föra bort rökgaserna och hjälpa till att ge en bra förbränning
  • den ska minska brandfaran om till exempel soteld uppstår
  • den ska göra det svårare för gnistor att antända andra delar av byggnaden.

Även placeringen av skorstenen är viktig. Rök och avgaser ska inte gå tillbaka till den egna byggnaden eller föras vidare till dina grannar. Därför bör skorstenen sitta så nära takets högsta punkt som möjligt. Skorstenens öppning bör vara ovanför takåsen. Öppningen bör också vara minst 1 meter över takmaterialet. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste det finnas en stege. Idag finns det olika typer av skorstenar på marknaden för att passa till olika husstilar och eldstadens behov. 

Ett vanligt golvbjälklag ska klara tyngden av en typgodkänd braskamin. Har du annan typ av golv eller om du ska installera en annan typ av eldstad måste du kontrollera att underlaget håller.

Du ansvarar för installationen

Det är du själv som är ansvarig för att lagar och regler följs när du installerar en eldstad. Du är också ansvarig när du eldar i den.

Säkerheten viktigast

Brandsäkerheten är alltid det viktigaste när du installerar en eldstad. Det kan vara en färdig, typgodkänd eldstad, vedspis, kakelugn eller murad spis.

Om du vill bygga en spis efter egen design måste du skicka in detaljerade ritningar.

Vedspis och fläkt

Du får inte ha en köksfläkt direkt ovanför en vedspis. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Tillgänglig besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet. Det är därför viktigt att den som kontrollerar installationen kan göra en ordentlig inspektion utan att behöva lossa på täta, ihopkopplade delar. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att om genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Utsläpp och verkningsgrad

Reglerna har ändrats för installationer av fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser och kökspannor. Tillverkaren eller säljaren ska ha en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koloxid och verkningsgrad. Eldstaden ska klara tillåtna värden för utsläpp av koloxid (kolmonoxid och koldioxid) samt nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad.
Kravnivåerna gäller vid installation både i nya och befintliga hus. Vid installation i ett befintligt hus kan miljö- och bygglovsnämnden godkänna avsteg från kraven med hänsyn till exempelvis varsamhetskrav och byggnadens kulturvärden. I ansökan ska du i så fall ange skäl till avsteg.

God ventilation

Elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du påbörjar installationen av eldstaden. Om miljöförvaltningen får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Slutbesked

Innan du börjar elda måste du få ett skriftligt slutbesked från bygglovsenheten. För att få ett slutbesked ska du skicka in ett sotarintyg och en signerad kontrollplan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-30