Inreda ytterligare bostad

Att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus kräver endast anmälan.

Bygglovsbefrielsen gäller endast enbostadshus, och gäller inte komplementbostadshus. Åtgärden kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas. Om bostaden blir mer än 35 kvadratmeter ska regler om tillgänglighet och utformning som finns i Boverkets byggregler BBR21 följas.
Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov