Till innehållet

Inglasat uterum

Om du vill bygga ett inglasat uterum måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Söka bygglov för uterum

Att ansöka om lov för ett inglasat uterum som är tillbyggnad på bostadshuset fungerar på samma vis som för andra tillbyggnader.
Tillbyggnad

Attefall eller friggebod

Du kan också göra ett mindre inglasat uterum som attefallstillbyggnad. Om du ska bygga ett fristånde inglasat uterum så kan du använda dig av regeln om bygglovsbefriad attefallsbyggnad eller friggebod.
Attefallsbyggnad, friggebod

Detajplanen kan påverka din planering

Inom tätbebyggt område reglerar detaljplanen vad du får bygga på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Om din fastighet inte ligger inom detaljplanerat område så gäller rekommendationerna i kommunens översiktsplan. Här hittar du också restriktionerna inom flygbullerzonen.
Översiktsplan Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16