Inglasat uterum

Om du vill bygga ett inglasat uterum måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Inom tätbebyggt område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012). Här återfinns också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Ett inglasat uterum som är tillbyggnad på bostadshuset behandlas på samma vis som andra tillbyggnader. Läs om vad som gäller om dem här

Om du ska bygga ett fristånde inglasat uterum så kan du använda dig av regeln om bygglovsbefriad komplementsbyggnad eller friggebod.