Inglasat uterum

Om du vill bygga ett inglasat uterum måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Inom tätbebyggt område reglerar detaljplanen vad du får bygga på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om din fastighet inte ligger inom detaljplanerat område så gäller rekommendationerna i Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012). Här hittar du också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Ansökan för ett inglasat uterum som är tillbyggnad på bostadshuset fungerar på samma vis som för andra tillbyggnader. Läs om vad som gäller om dem här

Du kan också göra ett mindre inglasat uterum som attefallstillbyggnad.

Om du ska bygga ett fristånde inglasat uterum så kan du använda dig av regeln om bygglovsbefriad komplementbyggnad eller friggebod.