Till innehållet

Hiss, ventilation

Den som äger en hiss, lift eller annan motordriven anordning ska se till att anordningen besiktigas regelbundet. Det samma gäller för ventilationen i en byggnad.

Hissar

Du som äger en hiss, lift eller annan motordriven anordning ska se till att att en besiktningsman kontrollerar den regelbundet. Besiktningen ska utföras av ett så kallat ackrediterat företag. Det betyder att den person som gör kontrollen har nödvändig teknisk kunskap.

Exempel på motordrivna anordningar:

  • hissar som är avsedda personer eller gods, även plattforms- och trapphissar
  • rulltrappor, rullramper och linbanor
  • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar
  • stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Underkänd vid besiktning

Besiktningsmannen skickar ett protokoll på den underkända hissen till bygglovsenheten. Om en hiss blir underkänd får ingen använda hissen förrän du har lagat felet. Förbudet att använda hissen gäller omedelbart.

När du lagat hissen ska besiktningsmannen göra om besiktningen och skicka in ett godkänt besiktningsprotokoll. När hissen är godkänd får den användas igen. Du behöver inte vänta på svar från bygglovsenheten.

Ansvar

Som ägare till en fastighet är du ansvarig för att byggnaden inte har brister i säkerheten.

Byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar. Därför kan bygglovsenheten göra ett besök på din fastighet för att kontrollera att den underkända hissen inte används. Om någon använder hissen när den är underkänd kan du få en sanktionasvgift. Sanktionsavgift är en form av straffavgift.

Godkänd besiktning

En besiktningsskylt ska vara uppsatt på väl synlig plats så alla ska kunna se att anordningen är godkänd vid besiktning. Skylten visar också när nästa besiktning ska göras.

Göra ändringar

Om du vill göra en förändring av en hiss eller annan motordriven anordning måste du gör en anmälan till bygglovsenheten. En anmälan är en enklare form av ansökan. Du måste vänta på ett startbesked innan du får börja arbetet.

Besiktningsintervaller

Som ägare till en fastighet med hiss eller annan motordriven anordning ska du ordna besiktning innan den används. Därefter ska ska du se till att kontroller görs med jämna mellanrum.

Personhissar och liftar är ska besiktigas varje år. För andra motordrivna anordningar kan intervallen variera.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vilken typ av ventilation du ska välja beror på vad du använder byggnaden till eller vilken verksamhet du bedriver i den. Vilken typ av system du än väljer måste du oDu som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll. Kontrollen görs för att man ska veta att ventilationen fungerar och ger ett tillfredsställande inomhusklimat. För ett en- eller tvåbostadshus behöver inte du inte göra återkommande besiktning.

Om kontrollen visar brister

Vid en besiktning ska besiktningsmannen skriva ett protokoll som visar resultatet. Besiktningsmannen ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till bygglovsenheten. Om det finns fel och brister måste du rätta till dessa omgående, senast det datum som står i protokollet. Om du inte gör det kan Miljö- och bygglovsnämnden förelägga dig att åtgärda felen.

Intyg för utförd kontroll

Besiktningsmannen ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts. Där ska stå datum och resultat av kontrollen samt datumet för nästa besiktning. Fastighetsägaren ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Återkommande besiktning

Du måste göra en OVK innan du använder ett ventilationssystem för första gången. Sedan ska du göra det regelbundet. Du ska göra den återkommande besiktningen med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilation du har. Har du ett en- eller tvåbostadshus behöver du bara kontrollera ventilationen vid installeringen.

Besiktningsintervaller:

  • En- och tvåbostadshus: endast en första besiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning
  • flerbostadshus, kontors- och personalutrymmen: 3 år eller 6 år beroende på ventilationssystem
  • förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader: 3 år

Boverket/OVK Länk till annan webbplats.


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16