Till innehållet

Garage, carport, förråd

Ett garage, en carport, ett förråd eller en gäststuga som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden. Om den fristående komplementbyggnaden är inredd som en självständig bostad kallas den komplementbostadshus.

Olika alternativ

Om du vill bygga en komplementbyggnad kan du ofta välja om du vill göra en anmälan för attefallshus eller om du vill söka bygglov. Det kan bero på vad detaljplanen säger om den fastighet (tomt) som du har. Det beror också på vad du har byggt tidigare. Du behöver nästan alltid skicka in samma handlingar för anmälan som för bygglov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Utanför detaljplanerat område

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012).
Översiktsplan Härryda kommun

Där hittar du också restriktionerna som gäller inom flygbullerzonen.

Ansöka om bygglov

Bygga garage , carport eller förråd som attefallsbyggnad

När du gör en anmälan för attefallsbyggnad eller attefallsbostadshus gäller vissa regler. Du måste också oftast skicka in samma handlingar som för bygglov. Du måste alltid vänta på att få ett startbesked innan du börjar bygga och få ett slutbesked innan du använder byggnaden.

Attefallshus, friggebod

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-25