Till innehållet

Fasadändring

Allt du gör som ändrar en byggnads utseende utvändigt utan att byggnaden blir större kallas fasadändring.

Fasadändringar som kräver bygglov

Du måste alltid söka bygglov om du bor inom detaljplanerat område och vill göra något som ändrar byggnadens karaktär och om det påverkar området du bor i. Det kan till exempel vara:

  • Ändra färg på en byggnad
  • ändra material på fasad eller tak
  • sätta in nya dörrar och fönster
  • ändra befintliga dörrar och/eller fönster genom att ändra indelningen, storlek eller material
  • byta från sidohängda fönster till vippfönster
  • tilläggsisolera fasaden
  • sätta upp balkonger eller ändra en befintlig balkong
  • ändra byggnadens yttre med nya detaljer som värmeväxlare, ventilationsaggregat, rök- och ventilationskanal.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte bygglov för att utföra fasadändringar.

Undantag

Om förändringen du vill göra INTE ändrar karaktären på byggnaden eller området behöver du inte söka bygglov för att byta färg på fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Detta gäller en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader. Är du osäker är det bäst att fråga bygglovsenheten.

Detaljplaner och så kallade områdesbestämmelser kan ha krav på varsamhet, till exempel inom miljöer som är kulturhistoriskt intressanta. Det betyder att du kanske måste söka bygglov där du annars inte behöver bygglov. Är du osäker är det bäst att fråga bygglovsenheten.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16