Fasadändring

Allt du gör som ändrar en byggnads utseende utvändigt utan att byggnaden blir större kallas fasadändring.

Du måste alltid söka bygglov om du bor inom detaljplanerat område och vill göra något som ändrar byggnadens karaktär. Det gäller även om det påverkar området du bor i. Det kan till exempel vara:

 • Ändra färg på en byggnad
 • ändra material på fasad eller tak
 • sätta in nya dörrar och fönster
 • ändra befintliga dörrar och/eller fönster genom att ändra indelningen, storlek eller material.
 • byta från sidohängda fönster till vippfönster
 • tilläggsisolera fasaden
 • sätta upp balkonger eller ändra en befintlig balkong
 • ändra byggnadens yttre med nya detaljer som värmeväxlare, ventilationsaggregat, rök- och ventilationskanal.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte bygglov för att utföra fasadändringar.

Undantag

Om förändringen du vill göra INTE ändrar karaktären på byggnaden eller området behöver du inte söka bygglov för att byta färg på fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Detta gäller en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader. Är du osäker är det bäst att fråga bygglovsenheten.

Detaljplaner och så kallade områdesbestämmelser kan ha krav på varsamhet, till exempel inom miljöer som är kulturhistoriskt intressanta. Det betyder att du kanske måste söka bygglov där du annars inte behöver bygglov. Är du osäker är det bäst att fråga bygglovsenheten.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Beskriv färgsättning och vilket material som är tänkt till tak och fasad
 • Gärna fotomontage eller illustration
 • För åtgärd som påverkar planlösningen krävs planritning i skala 1:100

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov