Fasadändring

Med fasadändring menas alla åtgärder som väsentligt ändrar en byggnads utvändiga utseende men utan att byggnaden tillförs någon ytterligare volym.

Åtgärder som utförs inom detaljplan och som påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt kräver alltid bygglov. Det kan till exempel vara:

 • Ändra en byggnads färg
 • Ändra fasad eller taktäckningsmaterial
 • Ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (byta från sidohängda till vippfönster)
 • Tilläggsisolera fasaden
 • Sätta upp balkonger eller ändra befintliga
 • Komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer till exempel, värmeväxlare, ventilationsaggregat, rök- och ventilationskanal

Åtgärder som utförs utanför detaljplan kräver inget bygglov för ändring av fasad.

Undantag

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att byta färg på fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdetskaraktär.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser, till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver bygglov.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Beskriv färgsättning och vilket material som är tänkt till tak och fasad
 • Gärna fotomontage eller illustration
 • För åtgärd som påverkar planlösningen krävs planritning i skala 1:100

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov