Till innehållet

Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad för ett nytt ändamål måste du söka bygglov. Det kan till exempel vara att bygga om ett garage till bostad eller göra en fabrik till butik. Du behöver bygglov både inom och utanför detaljplanerat område.

Ändrad användning utan ombyggnad

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov, även om du inte ska bygga om något i byggnaden. Du behöver bygglov även om du bara ska använda en del av byggnaden på nytt sätt. Förändringen måste vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från garage till bostad, från bostad till kontor, från fabrik till butik.

Tillåten användning

Finns det en detaljplan för fastigheten är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-29