Till innehållet

Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat än det den används till idag måste du söka bygglov. Ändrad användning kan till exempel vara att bygga om ett garage till en bostad eller göra en fabrik till en butik. Du behöver bygglov oavsett om byggnaden ligger innanför eller utanför ett detaljplanerat område.

Du måste söka bygglov

Du måste söka bygglov om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt, även om du inte ska bygga om något i byggnaden. Du behöver bygglov även om du bara ska använda en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Tänk på att det bara räknas som ändrad användning om du gör en stor förändring, till exempel från garage till lager, från garage till bostad, från bostad till kontor eller från fabrik till butik.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning), eller baserad på en fullständig nybyggnadskarta om du ska ansluta byggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät
  • en eller flera planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan
  • en eller flera fasadritningar i skala 1:100 som visar ändringen ur alla väderstreck
  • en eller flera sektionsritningar i skala 1:100
  • ett förslag till en kontrollplan Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)
  • en verksamhetsbeskrivning.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

All användning är inte tillåten

Du kan kanske inte använda byggnaden till vad som helst. Om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område är det detaljplanen som styr vad man får använda byggnaden till.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15