Ändrad användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov både inom och utanför detaljplan.

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov, även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Bygglov krävs även om du bara ska använda en del av byggnaden på nytt sätt.

Finns en detaljplan för fastigheten är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten.

Förändringen måste emellertid vara väsentlig till exempel från garage till lager, från garage till bostad, från bostad till kontor, från fabrik till butik.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

  • Befintlig planritning
  • Planritning med ny angiven användning
  • Förslag till kontrollplan

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov