Till innehållet

Altan

De flesta altaner som hör till ett en- eller tvåbostadshus är bygglovsbefriade, men i vissa fall måste du söka bygglov.

Ta hänsyn vid altanbygge

Vi vill ge alla som planerar och bygger altan rådet att visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och kan upplevas negativt.

Krav för altan utan bygglov

En altan är helt anmälnings- och bygglovsbefriad om den uppfyller nedanstående krav:

  • altangolvet är högst 1,8 meter över marken.
  • altanen placeras inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus.
  • altanen inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar medger det får du placera altanen närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet bör vara skriftligt men behöver inte skickas in till bygglovsenheten.

Då ska du söka bygglov för altan

Altangolv som är högre än 1,8 meter över underliggande mark är en bygglovspliktig tillbyggnad, oavsett om det enbart är någon del som är 1,8 meter eller högre.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23