Altan

De flesta altaner som hör till ett en- eller tvåbostadshus är bygglovsbefriade, men i vissa fall måste du söka bygglov.

Vi vill ge alla som planerar och bygger altan rådet att visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och kan upplevas negativt.

En altan är helt anmälnings- och bygglovsbefriad om den uppfyller nedanstående krav:

  • altangolvet är högst 1,8 meter över marken.
  • altanen placeras inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus.
  • altanen inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar medger det får du placera altanen närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet bör vara skriftligt men behöver inte skickas in till bygglovsenheten.

Altangolv som är högre än 1,8 meter över underliggande mark är en bygglovspliktig tillbyggnad, oavsett om det enbart är någon del som är 1,8 meter eller högre.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov