Utsättning och lägeskontroll

Härryda kommun har inget kommunalt lantmäteri. Lantmäteriförrättningar handläggs av det statliga Lantmäteriet i Göteborg. 

Du kan beställa kartor och få hjälp med utsättning och lägeskontroll från kommunens Mät- och GIS-enhet

Du kan kontakta lantmäteriet om du behöver hjälp med gränsutsättning/bestämningar, att bilda en ny eller ändra din befintliga fastighet eller bilda gemensamhetsanläggningar. Ändringar i fastighetsindelningen prövas vid en så kallad förrättning.
www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

När du ska söka bygglov behöver du en nybyggnadskarta och när du fått ett bygglov beviljat ska utsättning och lägeskontroll göras. För att få hjälp med detta kontaktar du kommunens Mät- och GIS-enhet.

Mer information om utsättning och lägeskontroll hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Mer information kartor hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ria Oktavia Andersson
mark- och exploateringschef
ria.andersson@harryda.se

Lotta Hanborn, markadministratör
031-724 62 35
markochexploatering@harryda.se