Till innehållet

Tidsbegränsat bygglov

Om du inte kan uppfylla alla förutsättningar för ett permanent lov kan du söka ett tidsbegränsat bygglov.

Tillfällig åtgärd

Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov om åtgärden är tillfällig och du inte kan få permanent lov. Det kan bero på att det du vill bygga inte överensstämmer med planbestämmelserna. Du kan få tidsbegränsat bygglov för något som inte uppfyller alla krav för bygglov som ändå är lämpligt under en period.

Maxtid 10 år plus förlängning

Du kan få tidsbegränsat bygglov för max tio år. Därefter kan ansöka om förlängning till sammanlagt femton år.

Ansökan och avveckling

Du ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid. Du ska också beskriva hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska du ta bort den tillfälliga åtgärden och upphöra med verksamheten. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att återställa platsen.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk eller uteservering. Du kan få lov av säsongskaraktär för en längre tid än femton år. Du behöver inte nytt lov för varje ny säsong om åtgärden är densamma varje år.

Tidsbegränsat bygglov på offentlig plats

Om du söker tidsbegränsat bygglov för något på offentlig plats måste du också söka tillstånd hos polisen.
Regler för nyttjande av offentligt plats

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02