Till innehållet

Tidsbegränsat bygglov

Om du ska bygga något som du bara kommer att behöva en viss tid kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov.

Tidsbegränsat bygglov för en tillfällig åtgärd

Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov för att bygga något som du bara kommer att behöva under en viss tid.

Du kan bara få ett tidsbegränsat bygglov om

  • åtgärden bara ska användas under en begränsad tid
  • du har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för ett vanligt bygglov är uppfyllda

Om alla förutsättningar för ett vanligt bygglov är uppfyllda kan du inte få ett tidsbegränsat bygglov. Då ska du istället ansöka om ett vanligt bygglov.

Om du får ett tidsbegränsat bygglov gäller det i max tio år, ibland kortare. Därefter kan du ansöka om att förlänga bygglovet i fem år till. Den absoluta maxtiden för ett tidsbegränsat bygglov är alltså femton år.

Du ska kunna ta bort det du har byggt

När du ansöker ska du kunna redovisa varför du bara behöver bygglovet under en begränsad tid. Du ska också beskriva hur du ska ta bort det du har byggt när bygglovet går ut.

När bygglovet har gått ska du sluta använda det du har byggt och ta bort det. Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att ta bort bygget och återställa platsen.

Det finns ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Det finns också ett tidsbegränsat bygglov som är till för saker som bara ska finnas under en viss tid på året och komma tillbaka varje år, som en sommarkiosk eller en uteservering. Det kallas ett bygglov av säsongskaraktär. Med ett bygglov av säsongskaraktär behöver man inte söka nytt bygglov varje säsong om man ska bygga samma sak som förra året. Man behöver inte heller söka rivningslov varje gång det är dags att ta bort åtgärden.

Om du får ett bygglov av säsongskaraktär gäller det i max tio år, ibland kortare. Därefter kan du ansöka om att förlänga bygglovet i fem år till. Du kan ansöka om att förlänga bygglovet fem år i taget flera gånger. Det innebär att man kan ha ett bygglov av säsongskaraktär i mer än femton år.

Du måste ha polisens tillstånd för ett tidsbegränsat bygglov på en offentlig plats

Om du söker ett tidsbegränsat bygglov för att bygga något på en offentlig plats måste du också söka tillstånd hos polisen.
Regler för nyttjande av offentligt plats

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15