Ritningsarkiv

På bygglovsenheten har vi ett arkiv som innehåller ritningar på många av byggnaderna i kommunen.

Bygglovsritningar i arkivet

I vårt arkiv finns ritningar på bygglov som du kan titta på eller få kopior av.

Du behöver veta fastighetsbeteckning eller adress för ritningen som du är intresserad av. Kontakta kommunens kontaktcenter, 031-724 61 00, för att få en papperskopia eller en digital kopia.

Kostnader kan förekomma beroende på hur många handlingar du vill ha. Information om avgifter för utlämnande av offentlig handling

Vi kan inte garantera att kompletta handlingar finns för just det du söker eftersom arkivmetoderna har varierat under åren. De flesta handlingarna finns i digital form.