Lyssna

Ritningsarkiv

På bygglovsenheten har vi ett arkiv som innehåller ritningar på många av byggnaderna i kommunen.

Bygglovsritningar i arkivet

I vårt arkiv finns ritningar på bygglov som du kan titta på eller få kopior av

Du behöver veta fastighetsbeteckning eller adress för ritningen som du är intresserad av. Kontakta kommunens kontaktcenter, 031-724 62 00, för att få en papperskopia eller en digital kopia.

Vi kan inte garantera att kompletta handlingar finns för just det du söker eftersom arkivmetoderna har varierat under åren. De flesta handlingarna finns i digital form.