Till innehållet

Ovårdade tomter

Kommunen är skyldig att se till att reglerna i plan- och bygglagen följs och att fel rättas till. Det kallas tillsynsansvar. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand. Om du bryter mot reglerna kan kommunen ställa krav på att du rättar till bristerna. Om du inte följer kommunens krav kan du få betala sanktionsavgift som är en form av straffavgift.

Det säger lagen om ovårdad tomt

Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Detta för att undvika olycksfall. Tomten får inte skapa olägenhet för omgivning och trafik . Brister du i din vård och skötsel kan kommunen ställa krav på att du städar och underhåller.

Detta är vårdat skick

Som fastighetsägare ska du hålla din tomt i vårdat skick. Detta gäller antingen den är bebyggd eller inte. Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall och inte vara ett hinder för trafiken. Du ska anpassa underhållet till omgivningens karaktär. Du ska anpassa underhållet till byggnadens värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel. Du får inte använda tomten som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar.

Under tiden du bygger

När du bygger eller renoverar får du förvara material på tomten under bygget. Du kan behöva söka bygglov för upplag om material ligger kvar på din fastighet efter att byggtiden är slut.

Du som är granne med en vårdad tomt

Om du bor nära en ovårdad tomt som blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand. Får du inget gensvar kan du göra en anmälan till Miljö- och bygglovsnämnden.

Är tomten eller byggnaden ovårdad? Broschyr (Länsstyrelsen) Pdf, 656.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Att anmäla en ovårdad tomt

Om du vill anmäla en ovårdad tomt gör du det enklast genom att skicka ett mail till bygglovsenheten där du anger vilken fastighet (eller adress) och en kort beskrivning. Tänk på att ditt mail diarieförs med maildress så om du vill vara anonym måste du skicka det per post eller ringa oss under telefontid.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-06