Till innehållet

Ovårdade tomter

Byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick. Det innebär att de inte får orsaka olyckor eller hindra trafiken. Om man inte tar hand om sin tomt eller byggnad kan kommunen kräva att man städar och underhåller den. Gör man inte det kan man få betala en straffavgift.

Det säger lagen om ovårdade tomter

Det står i plan- och bygglagen att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick. Vårdat skick innebär att byggnaden eller tomten inte får orsaka olyckor eller besvär för omgivningen. De får heller inte hindra trafiken. Tomter ska vara vårdade oavsett om de är bebyggda eller inte. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla tomten och eventuella byggnader i vårdat skick.

När man renoverar eller underhåller tomten får man inte göra så att den inte längre passar in i omgivningarna. Man måste också ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värde. Med andra ord ska man bevara byggnadens stil.

Man får inte använda tomten som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar.

Kommunen ser till att lagen följs

Kommunen ska se till att reglerna i plan- och bygglagen följs och att fel rättas till. Det kallas att kommunen har tillsynsansvar. Tillsyn innebär att man granskar något i efterhand. Om du bryter mot reglerna kan kommunen kräva att du städar och underhåller din fastighet. Gör du inte det kan du få betala en sanktionsavgift, som är en sorts straffavgift.

Om du bygger något eller renoverar

När du bygger eller renoverar får du förvara material på tomten under tiden. Men om materialet ska ligga kvar efter att byggtiden är slut kan du behöva söka bygglov för upplag.

Du som är granne med en ovårdad tomt

Om du bor nära en ovårdad tomt som orsakar besvär ska du helst börja med att prata med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Det gör du enklast med vår e-tjänst.

Du kan också ringa oss på 031-724 61 00 (kontaktcenter) eller skicka din anmälan med posten till Bygglovsenheten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke.

Är tomten eller byggnaden ovårdad? Broschyr (Länsstyrelsen) Pdf, 656.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15