Till innehållet

Olovligt byggande/svartbygge

Det finns regler i plan- och bygglagen för hur man får bygga. Om man bryter mot reglerna kallas det för olovligt byggande eller svartbygge. Man kan bli straffad för olovligt byggande.

Du som bygger är ansvarig

Du är ansvarig för ditt byggprojekt. Du kan bli straffad för olovligt byggande även om du gjort fel av misstag eller om du inte kände till reglerna. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar vilka regler som gäller när du vill bygga, ändra eller riva något.

Kommunen ska se till att lagen följs

Kommunen har tillsynsansvar. Det innebär att vi ska se till att plan- och bygglagen följs och att fel rättas till. Tillsyn är en granskning som man gör i efterhand.

Så här gör vi en anmälan om svartbygge

Om vi på bygglovsenheten får en anmälan om att någon bygger svart behöver vi mer information för att utreda om det stämmer. Då skickar vi ett brev till fastighetsägaren. Den som bygger får då möjlighet att förklara vad som har hänt, vad som var avsikten och vad hen har gjort.

Om man bygger svart

Om man bryter mot reglerna i plan- och bygglagen kan man behöva riva det man har byggt och återställa det till hur det var innan. Man kan också få betala en sanktionsavgift, som är en sorts straffavgift.

Ibland kan man få bygglov i efterhand

I vissa fall bedömer handläggaren att man kan få bygglov i efterhand för det som man har byggt. Om det går att bevilja bygglov i efterhand uppmanar handläggaren att söka detta. Därefter blir det en vanlig bygglovsprövning. Man kan få betala sanktionsavgifter även om man får bygglov i efterhand

Om man inte kan få bygglov i efterhand kan Miljö- och bygglovsnämnden besluta att man ska återställa det man har byggt utan bygglov till det ursprungliga skicket.

Exempel på svartbygge

Det här är några exempel på olovligt byggande:

  • bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad utan att ha ett bygglov
  • påbörja byggarbetet innan man har fått ett startbesked
  • börja använda byggnaden innan man har fått ett slutbesked
  • riva en byggnad inom ett detaljplanerat område utan att ha ett rivningslov
  • schakta eller fylla (ändra marknivån) utan att ha ett marklov inom ett detaljplanerat område eller där det finns områdesbestämmelser
  • inte anmäla byggprojekt som man måste anmäla.

Om du vill anmäla ett svartbygge

Om du vill anmäla ett svartbygge gör du det enklast genom vår e-tjänst.

Du kan också ringa oss på 031-724 61 00 (kontaktcenter) eller skicka din anmälan med posten till Bygglovsenheten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15