Kontakt
Lyssna

Lantmäteriet

Härryda kommun har inget kommunalt lantmäteri. Lantmäteriförrättningar handläggs av det statliga lantmäteriet. 

Ansökan om förrättning

Ändringar i fastighetsindelningen prövas vid en så kallad förrättning.

Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gänssträckningen, kan du som fastighetsägare kontakta lantmäteriet och ansöka om särskild gränsutmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller fastighetsbestämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta även lantmäteriet om du behöver ansöka om nybildning eller ändring av din befintliga fastighet eller bildande av gemensamhetsanläggning.

Läs mer på www.lantmateriet.selänk till annan webbplats

Kommunens Mät- och GIS-enhet

Hos kommunens Mät och GIS-enhet kan du bland annat beställa nybyggnadskartor som krävs när du ska söka bygglov, samt få hjälp med gränsutvisning och lägeskontroll som ska göras efter ett bygglov beviljats.

Mer information om utsättning och lägeskontroll hittar du här.öppnas i nytt fönster

Mer information kartor hittar du här.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 62 37
markochbostad@harryda.se

Lotta Hanborn, markadministratör
031-724 62 35
markochbostad@harryda.se