Kontakt
Lyssna

Lantmäteri

Härryda kommun har inget kommunalt lantmäteri. Lantmäteriförrättningar handläggs av det statliga Lantmäteriet i Göteborg. 

Du kan kontakta lantmäteriet om du behöver hjälp med gränsutsättning/bestämningar, att bilda en ny eller ändra din befintliga fastighet eller bilda gemensamhetsanläggningar. Ändringar i fastighetsindelningen prövas vid en så kallad förrättning.
www.lantmateriet.selänk till annan webbplats

Kontakt

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 62 37
markochbostad@harryda.se

Lotta Hanborn, markadministratör
031-724 62 35
markochbostad@harryda.se