Kulturmiljöplan

I Härryda kommuns kulturmiljöplan ges en översikt av vilka kulturvärden som finns i Härryda kommun. Den fungerar som ett kunskapsunderlag vid planering och handläggning av bygglov och ger vägledning hur kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras och utvecklas. Kulturmiljöplanen är ett underlag till kommunens översiktsplan (2012).

Kommunens kulturmiljöplan 2012. Pdf, 77.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Under sommaren 2020 påbörjas arbetet med att ta fram ett nytt uppdaterat kulturmiljöprogram.