Byggnadsminnen och fornlämningar

Byggnader och miljöer med ett stort kulturhistoriskt värde av nationell betydelse kan få ett särskilt skydd som byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet övervakar och handlägger ärenden för fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och statliga byggnadsminnen.

Alla kyrkor som är uppförda innan 1940 räknas automatiskt som kyrkliga byggnadsminnen.

I Härryda kommun finns utöver det ett byggnadsminne:
Råda Säteri - Säterimiljö från 1700-talet.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för byggnadsminnen och fornlämningar. Läs om kulturmiljö på deras sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.