Är mitt hus k-märkt?

Begreppet k-märkt används oftast i dagligt tal som ett samlingsbegrepp för alla former av bebyggelse med kulturhistoriska värden.

I Härryda kommuns kulturmiljöplan ges en översikt av vilka kulturvärden som finns i Härryda kommun. Kulturmiljöplanen fungerar som ett kunskapsunderlag vid handläggning av bygglov och i fysisk planering och ger vägledning hur kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras och utvecklas. Här kan du se om din fastighet ingår i ett av kulturmiljöplanens områden, men tänk på att även om inte en byggnad ingår i kulturmiljöplanen kan den ändå ha kulturhistoriska värden. Länk till kommunens kulturmiljöplan 2012 Pdf, 77.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bor du i ett gammalt hus? Boverket har konstaterat att byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion utgör en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd och är generellt kulturhistoriskt värdefulla. Även modern bebyggelse kan exempelvis ha arkitektoniska kvaliteter som gör den kulturhistoriskt värdefull på andra sätt.

För att veta om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt kan du kontakta kommunens bebyggelseantikvarier. Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten.