Till innehållet

Utsättning och lägeskontroll (mätning)

Hos oss kan du beställa mätningar av din fastighet om du ska bygga nytt. Vi kan exempelvis hjälpa dig med utsättning och lägeskontroll.

Ari Samad Kaka Mad mätningsingenjör och Daniel Lindell  projektledare. Plats: Mölnlycke fabriker

Foto: Anna Sigvardsson

Utsättningen visar var bygget ska placeras

Utsättning, eller utstakning som det också kallas, innebär att vi besöker byggarbetsplatsen och markerar var bygget ska placeras, så att det stämmer överens med den godkända situationsplanen. Vi måste göra en utsättning innan du kan börja bygga.

Först gör man ofta en grovutsättning

Innan man börjar schakta och förbereda marken kan man göra en grovutsättning. Då markerar vi var byggnaden ska stå med hjälp av GNSS-utrustning. Utrustningen har en noggrannhet på +/- 10 centimeter. Man kan också markera med färg och göra utdrag med träpålar.

Senare gör man vanligtvis en finutsättning

När schaktningen och markarbetena är klara kan man göra en finutsättning. Först måste man sätta ut profiler, som är en sorts träkonstruktion. Sedan sätter man spikar i profilerna som markerar var byggnadens fasader kommer att vara. Efter det kan man dra snören mellan spikarna för att markera byggnadens läge med en noggrannhet på millimeternivå.

Man kan även kontrollera höjden när man gör finutsättningen.

Du som byggherre ansvarar för att sätta upp profilerna. För att göra en profil behöver du tre profilstolpar och två profilbrädor. Om du ska göra fyra profiler behöver du alltså tolv profilstolpar och åtta profilbrädor. Lämpliga mått för stolparna är 45 x 45 millimeter och lämpliga mått för brädorna är 22 x 95 millimeter.

bild som visar exempel finutsättning med profiler

Man kan även göra finutsättningen på betongplattor som man placerar i markbädden. Det är du som byggherre som ansvarar för att betongplattorna placeras på rätt sätt.

Lägeskontrollen kontrollerar att byggnaden följer startbeskedet

Under lägeskontrollen tittar vi på om byggnadens mått och läge – på marken och på höjden – stämmer överens med vad som står i situationsplanen. Du bör beställa lägeskontrollen innan du gjuter grunden, ifall något behöver ändras. Det går bra om ramen för gjutningen är på plats.

Vi jämför mätningen med bygglovet och kollar att följande stämmer:

  • byggnadens storlek och yttermått
  • måtten till gränserna
  • höjden på grunden/formen.

Vi tar betalt för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för kart- och mättjänster, enligt en fastställd kart- och mättaxa. Taxan beskriver vad olika produkter och tjänster kostar. Den fastställdes av kommunfullmäktige 2022 och justeras årligen av miljö- och bygglovsnämnden.
Kart- och mättaxans del av plan- och bygglovstaxan 2024, kapitel 3 Pdf, 835.1 kB.

Kostnaderna för kart- och mättjänster ingår inte i bygglovsavgiften, så du får en separat faktura för dem.

Om du vill anlita någon annan

Om du väljer att anlita en annan utförare av utsättning och lägeskontroll bör du välja någon som är auktoriserad att mäta.

Om du gör en överenskommelse med en egen utförare innebär det att Härryda kommun inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ansvariga för utsättningen, höjdsättningen eller lägeskontrollen på fastigheten.
Överenskommelse mellan utsättare och Härryda kommun  Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.(blankett för utskrift)

OBS! Härryda kommun tar ut en avgift för att handlägga underlaget som din utförare lämnar in. Avgiften utgår från en fastställd taxa.
Kart- och mättaxans del av plan- och bygglovstaxan 2024, kapitel 3 Pdf, 835.1 kB.

Koordinatsystemet i Härryda kommun

Härryda kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och det nationella höjdsystemet RH2000.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15