Till innehållet

Utsättning och lägeskontroll (mätning) (mätning)

Perioden 23-05-15 till 23-05-31 har vi en begränsad förmåga att utföra mätuppdrag vilket kan medföra längre handläggningstider

Av oss kan du mot avgift beställa precisionsmätning och markering vid byggnation på en fastighet eller anläggning av gator och vägar. Mätningarna är exempelvis utsättning och lägeskontroll.

Ari Samad Kaka Mad mätningsingenjör och Daniel Lindell  projektledare. Plats: Mölnlycke fabriker

Foto: Anna Sigvardsson

Utsättning

Utsättning eller utstakning innebär att man på plats markerar ut var en byggnad ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas.

Grovutsättning

Inför schaktning och markarbete görs först en grovutsättning.
Vid grovutsättning markeras nybyggnationen med hjälp av GNSS-utrustning med en noggrannhet om +/- 10 cm. Markering med färg samt utdrag med träpålar kan användas.

Finutsättning

När schaktning och markarbeten är klara görs en finutsättning.
Innan finutsättningen ska profiler placeras ut. Läge för fasad markeras med spik på profilerna. Därefter kan snören spännas upp mellan spikarna som anger byggnationens läge med en noggrannhet på millimeternivå.
Kontroll av höjd kan utföras i samband med finutsättningen.

OBS! Det är beställarens/byggherrens ansvar att sätta upp profiler.

Lämpliga material/dimensioner för profiler: Profilstolpar 45 X 45 mm & profilbrädor 22 X 95 mm. Det går åt 3 stolpar och två brädor per profilhörn, se bild nedan.

bild som visar exempel finutsättning med profiler

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens mått, form och läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet. Du bör beställa mätningen innan du gjuter en grund ifall något bör justeras eller åtgärdas. Mark- och exploateringsenheten mäter in och koordinatsätter alla hörnen.

Därefter jämför vi inmätningen med givet bygglov enligt följande:

  • att byggnadens storlek och yttermått stämmer
  • att måtten till gränserna stämmer
  • att höjden på grunden/formen stämmer

Protokollet lämnas till bygglovsenheten och bifogas därmed till kontrollplanen.

Egen utsättare

Om du väljer att anlita en egen utsättare bör du välja någon som är auktoriserad inom mätningsområdet. Överenskommelse mellan Härryda kommun och utsättaren ska lämnas till bygglovsenheten innan beviljat bygglov.

Om överenskommelsen inte kommit in är Härryda kommun automatiskt ansvarig för utsättning och lägeskontroll.

Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommun gäller endast den fastighet som är angiven och omfattas bland annat av krav på hur och när utsättningsdata och lägeskontrollen ska levereras till Mät- och GIS-enheten i Härryda kommun.

Överenskommelsen med en egen utsättare innebär att Härryda kommun inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ansvariga för utsättningen, höjdsättningen eller lägeskontrollen inom fastigheten.
Överenskommelse mellan utsättare och Härryda kommun  Pdf, 42.2 kB, öppnas i nytt fönster.(blankett för utskrift)

OBS! Härryda kommun tar fortfarande ut en kostnad för kontroll och kartering av levererat underlag från egen utsättare.

Koordinatsystem i Härryda kommun

Härryda kommun använder SWEREF 99 12 00 i plan och det nationella höjdsystemet RH2000.

Avgifter för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för kart- och mättjänser, enligt en fastställd kart- och mättaxa.
Fakturan för kart- och mättjänster skickas separat till beställaren, den ingår inte i bygglovsavgiften.
Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2023, Kapitel 3, sidorna 17-21 Pdf, 628.5 kB.

Kontakt

Arman Bergström, mätningsingenjör för vägar, gator med mera

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23