Till innehållet

Kartor för att bygga nytt eller ändra

När du till exempel söker bygglov eller ska göra en anmälan för eldstad, attefallsåtgärd eller liknande behöver du kartunderlag (nybyggnadskarta) till din ansökan. Det är en karta med en sammanställning av fakta som berör fastigheten. Det finns inga färdiga kartor. Kartans innehåll varierar beroende på ändamåloch behöver därför tas fram vid varje beställning.

Exempel på en Förenklad nybyggnadskarta inom detaljplan

Exempel på en förenklad nybyggnadskarta inom en detaljplan

Vilken nybyggnadskarta behöver du?

För att undvika onödiga kostnader är det bra om du först kontrollerar vilken typ av nybyggnadskarta du behöver innan du gör din beställning. Kontrollen gör du enklast via bygglovsenhetens checklista för att bygga nytt, ändra och riva eller göra en bygganmälan.
Ansöka om bygglov och andra byggärenden

Olika nybyggnadskartor

  • Fullständig nybyggnadskarta används för byggnation där ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) skall ske/ska ingå.
  • Förenklad nybyggnadskarta används för byggnation av bostäder, verksamhetsbyggnader, komplementbyggnader, tillbyggnader med mera som kräver bygglov.
  • Karta för anmälan används för attefallsåtgärder som kräver anmälan men inte bygglov.
  • Primär-/nyttjanderättskarta kan användas för att ansöka om förhandsbesked. Kartan skapas genom en utskrift från en kartdatabas. Kartutskrifter kan göras för alla områden i kommunen. Kartutskrifter har blandad kvalitet.

Bygglovsenheten kan vid enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial. Men en mindre detaljerad karta kräver särskilt beslut av bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa.

Information om nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen som ingår i ansökan om bygglov och i bygganmälan. Innehållet i en nybyggnadskartan varierar beronde vilken typ men de kan innehålla befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser.

En nybyggnadskarta ska beställas till varje fastighet som du söker bygglov för.

Nybyggnadskartan är giltig i två år förutsatt att inga ändringar har skett med fastighetsindelning eller med byggnader/mark på fastighet.

Innehåll i olika kartor Pdf, 405.7 kB.

Hur gör man en nybyggnadskarta?

För varje nybyggnadskarta som framställs görs ett besök på fastighet för att mäta in detaljer som inte är med i kommunens kartdatabas. Kommunen kan anlita behöriga mätningsingenjörer utanför kommunens regi för att utföra inmätningen.

Det placeras även ut en s.k. arbets-/byggfix med inmätt höjd, den används sedan under byggskedet som höjdreferens. Som arbets-/byggfix väljer man något beständigt objekt som är fast i marken. Det kan vara ett gränsrör, fundamentet till flaggstång, stor sten, berghäll, brun, etc., arbets-/byggfixen markeras med sprejfärg.

En nybyggnadskarta ska beställas till varje fastighet som du söker bygglov för. Nybyggnadskartan är giltig i två år förutsatt att inga ändringar har skett med fastighetsindelning eller med byggnader/mark på fastighet.

Beställ karta efter färdig fastighetsbildning

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildning vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft.
Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta vänta med beställningen.

Hur lång tid tar det att få en nybyggnadskarta?

Normal leveranstid är 4-5 veckor.

Beställning av karta

Avgifter för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för kart- och mättjänser, enligt en fastställd kart- och mättaxa.

En nybyggnadskarta för fastigheter under 3000 kvadratmeter kostar mellan 7 150-11 550 kronor beroende på vad du söker bygglov för. En primär/nyttjanderättskarta för förhandsbesked kostar 1166 kronor.

Fakturan för kart- och mättjänster skickas separat till beställaren, den ingår inte i bygglovsavgiften.

Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2023, Kapitel 3, sidorna 17-21 Pdf, 628.5 kB.. Pdf, 458.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Maria Simas, Kart- och mätningsingenjör

Anders Olsson, Kartingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-22