Till innehållet

Nybyggnadskarta

När du söker bygglov eller gör en anmälan för eldstad, attefallshus eller liknande behöver du en nybyggnadskarta. Det är en karta som samlar viktig information om fastigheten på ett och samma ställe. Du kan beställa kartan av bygglovsenheten.

Exempel på en förenklad nybyggnadskarta som visar information från detaljplanen.

Exempel på en förenklad nybyggnadskarta som visar information från detaljplanen.

Det här är en nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan baseras på en primärkarta

Kommunen har så kallade primärkartor i sina arkiv. Det är stora, detaljerade kartor över små områden som kvarter och fastigheter. Primärkartorna visar allt som finns ovan jord, till exempel byggnader, vägar, lyktstolpar, elskåp, altaner och planteringar.

Eftersom primärkartorna kan vara gamla behöver man oftast en uppdaterad karta när man ska söka bygglov eller göra en anmälan. Om man beställer en nybyggnadskarta från kommunen åker vi eller behöriga mätingenjörer ut till fastigheten. Där jämför vi primärkartan med hur det ser ut i verkligheten och justerar primärkartan. Sedan gör vi en nybyggnadskarta baserad på den justerade primärkartan.

Det finns olika typer av nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan behöver visa olika saker beroende på vad man vill bygga. Därför finns det olika typer av nybyggnadskartor:

  • En nybyggnadskarta för anmälan används när man gör en anmälan till kommunen. Den visar höjdpunkter och arbetsfix.
  • En förenklad nybyggnadskarta används när man ska bygga något som kräver bygglov, till exempel bostäder, verksamhetsbyggnader, komplementbyggnader och tillbyggnader. Den visar höjdpunkter, arbetsfix och information från detaljplanen (om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område).
  • En fullständig nybyggnadskarta används när man ska bygga något som kräver bygglov och som man vill ansluta till kommunens vatten- och avloppsnät (VA). Den visar höjdpunkter, arbetsfix, information från detaljplanen och ledningar för vatten och avlopp.

I vissa fall kan bygglovsenheten godkänna en mindre detaljerad karta. Men då måste vi först undersöka om det går bra. Vi tar ut en avgift (en timtaxa) för det arbetet.

Om du bara ska söka förhandsbesked kan det räcka med en primärkarta. Då behöver du inte beställa en nybyggnadskarta av kommunen.

Innehåll i olika kartor Pdf, 405.7 kB.

Vilken nybyggnadskarta behöver du?

För att undvika onödiga kostnader är det bra om du först kontrollerar vilken typ av nybyggnadskarta du behöver innan du gör din beställning. Du kontrollerar det enklast med hjälp av bygglovsenhetens checklistor för olika byggprojekt.
Guide till olika byggprojekt

Vänta med beställningen tills fastighetsbildningen är klar

Vänta med att beställa nybyggnadskartan om din fastighet inte finns ännu, till exempel för att någon fastighet måste styckas av eller slås ihop med en annan fastighet först. Du kan beställa nybyggnadskartan när processen är klar (när din fastighet har fått en fastighetsbeteckning och gränserna har vunnit laga kraft).

Du ska inte skicka in nybyggnadskartan som den är

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du skicka in en situationsplan. En situationsplan är en nybyggnadskarta där du har fyllt i vad det är du vill bygga, ändra eller riva. Du ska alltså inte skicka in nybyggnadskartan utan att ha fyllt i det du vill göra på fastigheten.

Här beställer du din karta

Nybyggnadskartan är giltig i två år, så länge som fastighetsindelningen eller fastighetens byggnader eller mark inte ändras.

Du måste beställa en nybyggnadskarta varje gång du söker bygglov eller gör en anmälan.

Hur lång tid tar det att få en nybyggnadskarta?

Vanligtvis är leveranstiden 4–5 veckor.

Vi tar betalt för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för kart- och mättjänster, som att beställa en nybyggnadskarta. Priset är bestämt i förväg, i en så kallad kart- och mättaxa.

En nybyggnadskarta för fastigheter under 3 000 kvadratmeter kostar 7 150–11 550 kronor beroende på vad du söker bygglov för. En primärkarta för förhandsbesked kostar 1 166 kronor.

Kostnaderna för kart- och mättjänster ingår inte i bygglovsavgiften. Därför får du fakturan för kart- och mättjänster separat.

Kart- och mättaxans del av plan- och bygglovstaxan 2024, kapitel 3 Pdf, 835.1 kB.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15