Till innehållet

Kartor och mätning

Här får du information om de kart- och mättjänster som Härryda kommun erbjuder. Via våra e-tjänster kan du till exempel beställa en nybyggnadskarta.

Bild som visar person i reflexjacka och en mätutrustning på stativ för inmätning av bland annat hus

Foto: Anna Sigvardsson

Beställ mättjänster via kommunens e-tjänst

Du kan beställa mättjänster från kommunen med hjälp av vår e-tjänst.

Vi hjälper dig med nybyggnadskartor

Vill du beställa en nybyggnadskarta? Läs mer om hur du går till väga här:
Nybyggnadskarta

Vi tar betalt för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för kart- och mättjänster, enligt en fastställd kart- och mättaxa. Taxan beskriver vad olika produkter och tjänster kostar. Den fastställdes av kommunfullmäktige 2022 och justeras årligen av miljö- och bygglovsnämnden.
Kart- och mättaxans del av plan- och bygglovstaxan 2024, kapitel 3 Pdf, 835.1 kB.

Kostnaderna för kart- och mättjänster ingår inte i bygglovsavgiften, så du får en separat faktura för dem.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-28