Till innehållet

Förhandsbesked bygglov

Om du vill bygga ett hus, industribyggnad eller anläggning på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Du kan också ansöka om förhandsbesked om du vill stycka av en del av din tomt. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

Detta är förhandsbesked

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker vi om platsen är lämplig att bygga på och om det går att ordna vatten och avlopp. Vår översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Det finns nästan alltid ett förhandsbesked vid byggande utanför detaljplanelagt område.

Förhandbeskedet ger dig ett bindande besked

Syftet med ett förhandsbesked är att du som sökande ska få ett bindande besked innan du lägger ner kostnader på till exempel ritningar och gör en vanlig bygglovsansökan.

Frågor som vi inte prövat i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, måste vi pröva i en senare bygglovsansökan.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Eventuellt behöver vi ytterligare handlingar

Om bygglovsenheten anser att du kan få ett positivt förhandsbesked kan vi be dig skicka in en godkänd ansökan om avloppsanläggning. Du kanske också blir tvungen att göra utredningar som exempelvis bullerutredning.
Information om egen avloppsanläggning

Förhandsbeskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Miljö- och bygglovsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om du lämnar in en bygglovsansökan inom två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-27