Kontakt
Lyssna

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus, industribyggnad eller anläggning på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker vi om platsen är lämplig att bygga på och om vatten och avlopp kan ordnas. Vår översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Byggande utanför detaljplanelagt område föregås normalt av ansökan om förhandsbesked.

Förhandbeskedet ger dig ett bindande besked

Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.

Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår till bygglovsprövningen.

Eventuellt behöver vi ytterligare ansökningar

Om vi bedömer att vi kan ge ett positivt förhandsbesked kan vi komma att kräva in en godkänd ansökan om avloppsanläggning. Eventuella utredningar som exempelvis bullerutredning kan tillkomma.
Information om avloppsanläggning

Förhandsbeskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Miljö- och bygglovsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • En karta som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg. Vid stor fastighet visa även förslag på tomtstorlek
  • Byggnadens storlek och våningsantal
  • Godkänt tillstånd för avloppsanläggning från Miljö- och hälsoskyddöppnas i nytt fönster
  • Eventuellt strandskyddsdispens

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.