Till innehållet

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti. Det är tänkt att hjälpa byggherren eller dig som konsument om entreprenören av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag. Entreprenören kan till exempel gå i konkurs.

Så vet du om du behöver färdigställandeskydd

När du anlitar en entreprenör för att utföra arbeten på en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. Om du behöver ett färdigställandeskydd står det angivet i bygglovsbeslutet.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23