Till innehållet

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en sorts försäkring eller en bankgaranti. Det skyddar dig om du har anlitat en entreprenör som av någon anledning inte kan bygga klart det du har beställt, exempelvis om de går i konkurs.

Färdigställandeskyddet täcker kostnaderna för att göra klart byggarbetet. Du måste skaffa ett färdigställandeskydd för vissa byggprojekt.

Så vet du om du behöver ett färdigställandeskydd

Om du behöver ett färdigställandeskydd står det i bygglovsbeslutet.

Man behöver vanligtvis ett färdigställandeskydd om man anlitar en entreprenör för att bygga

  • ett en- eller tvåbostadshus
  • en tillbyggnad, i vissa fall
  • ett byggprojekt som kräver anmälan, i vissa fall.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15