Kontakt
Lyssna

Färdigställandeskydd

När du anlitar en entreprenör för att utföra vissa arbeten på en-och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

För en- och tvåbostadshus ska färdigställandeskydd finnas vid:

  • nybyggnad
  • tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd
  • åtgärd som är anmälningspliktig, om det finns ett behov av ett sådant skydd