Till innehållet

Planritning

En planritning visar rumsindelningen i en byggnad rakt uppifrån, våning för våning.

 • En planritning görs i skala 1:100.
 • Ritningen ska visa rummens funktion och tillgänglighet.
 • Ange ytor: byggnadsarea, bruttoarea och öppen area.
 • Måtten på planritningen ska anges med minst två decimaler
 • Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med
  nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet
  ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för sittgrupp och sovplats.
 • Planritningen ska vara möblerad för att man ska se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet.
 • Markera var sektionsritningen genom huset är tagen
 • Mer information om tillgänglighet finns i Boverkets byggregler.
Fyll i alternativtext

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-06