Till innehållet

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning ska visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.

Markplaneringsritning

 • Redovisa in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas.
 • Redovisa gångväg mellan parkering och entré som är
  användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga,
  vilket innebär att den får ha en lutning på max 1:12,
  gärna flackare.
 • Markera entrén med en pil
 • Redovisa stödmurar, murar och plank
 • Visa placering av soptunna
 • Markera hur dagvattnet ska tas om hand
 • Tänk på att det är byggnaden som ska placeras och anpassas efter tomtens förutsättningar och detaljplanens
  bestämmelser.
 • Redovisa markförändringar, deras utbredning och nya höjder
Fyll i alternativtext

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-27