Lyssna

Byggnadstradition

Byggnader i kommunen placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Tips för anpassning till äldre bebyggelsemiljö på landet

  • Byggnaderna utföres med enkla rektangulära planformer
  • Uthus och garage ska vara fristående byggnader
  • Fasader beklädes med stående träpanel och lockläkt
  • Bostadsfasader målas i ljus oljefärg eller falu rödfärg. uthus bör målas med falu rödfärg (inte svarta detaljer och knutar)
  • Välj symmetriska sadeltak, cirka 35 grader med röda takpannor. Brutna tak förekom endast i början av 1800-talet och under 1920-talet.
  • Fönster ska ha stående format och placeras i fasadliv
  • Låt gärna husen få förhöjt fasadliv och synliga takstolstassar
  • Placera skorstenar i taknock
  • Suterränghus är inte lämpliga på äldre bebyggelsemiljöer

Länk till kulturmiljöplanen