Kontakt
Lyssna

Bygglovsenkät

Härryda kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra
servicen till dig som kommuninvånare. Varje år skickar bygglovsverksamheten ut en enkät med frågor om information, bemötande, vägledning, tillgänglighet och helhetsomdöme om handläggningen. Enkäten har skickats till personer och företag
som har haft kontakt med bygglovsenheten och fått ett beslut från miljö- och bygglovsnämnden

Bygglovsenkät 2017

Av 160 utskickade enkäter har 51 blivit besvarade. Det är
en svarsfrekvens på 35 procent. Enkäten har skickats ut till personer som har fått ja eller nej på sina ansökningar, men det är bara personer som har fått sina bygglov godkända som har valt att svara på enkäten.

Resultat bygglovsenkät 2017PDF