Besök och telefontider

Besök

Bygglovsenheten tar inte emot obokade besök. De flesta bokade besök gäller tekniskt samråd och liknande. Istället är du välkommen att ringa oss under våra telefontider eller skicka ett mail till bygglov@harryda.se

Telefontid

Du kan ringa till oss på telefon 031-724 62 00.

Frågor till bygglovsarkitekt om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder
Ordinarie telefontid: måndag-onsdag klockan 10-12 och 13-15 samt torsdag klockan 10-12 och 15:30-18.

Frågor till bygglovsingenjör om tekniskt samråd, kontrollplan, installation av eldstad och andra frågor av teknisk karaktär 
Ordinarie telefontid: måndag-torsdag klockan 8-12 och 13-16.30, fredag klockan 8-12 och 13-15.

Extra telefontid på torsdagskvällar

Vi vill uppmärksamma dig på att om du har frågor om bygglov är välkommen att ringa oss även under torsdagskvällar klockan 15:30-18 på telefon 031-724 62 00.