Besök och telefontider
för bygglov

Midsommar på bygglov

Måndag och tisdag 20-21 juni har vi telefontid klockan 10-12 och 13-15.

Onsdagen den 22 juni har vi telefontid klockan 10-12.

Torsdagen den 23 juni (dagen före midsommar) är telefontid och öppet hus inställt.

Sommar på bygglov

Under vecka 27-33 (4 juli-19 augusti) har vi sommartid på bygglovsenheten. Då är möjligheterna till kontakt något begränsade och du kan få vänta lite längre på svar på ditt mail.

Telefontid

Måndag - torsdag 10-12 (du får prata med den handläggare som är på plats). Du kan ringa till oss på telefon 031-724 61 00.

Öppet hus

Öppet hus är inställt 4 juli-18 augusti. Du är välkommen igen den 26 augusti.

Mail och e-tjänst

Du kan alltid maila dina frågor till oss på bygglov@harryda.se. Ange i rubriken vilket ärende det gäller så svarar din handläggare när hen är på plats. Allmänna frågor besvaras av den handläggare som finns tillgänglig.

Våra e-tjänster fungerar som vanligt och där kan du alltid skicka ansökningar och kompletteringar.


Öppet hus

Torsdagar kl 15.30-18.00 har vi öppet hus i kommunhuset. Då kan du ställa frågor till våra handläggare på plats. Gäller alla torsdagar utom helgdagar och dag före helgdag.

Gå in via besöksingången och skriv upp dig på listan som finns där. Sitt sen ner och vänta tills en handläggare ropar upp ditt namn.

Telefontid

Du kan ringa till oss på telefon 031-724 61 00.

Du som har en allmän fråga kan ringa vem som helst under telefontiderna. Har du en fråga om förhandsbesked kontaktar du någon av specialisterna. Du som har ett pågående ärende kontaktar din utsedda handläggare under dennes telefontid. Du som ringer från ett företag kontaktar vår specialist på företagsärenden. Välkommen att ringa oss!

  • Måndag 10-12 Suzana (främst företagsfrågor)
  • Måndag 13-15 Lisa
  • Tisdag 10-12 Irina (förhandsbesked)
  • Tisdag 13-15 Lena
  • Onsdag 10-12 Kalle (förhandsbesked)
  • Torsdag 10-12 Erika (förhandsbesked)

Frågor till bygglovsingenjör om tekniskt samråd, kontrollplan, installation av eldstad och andra frågor av teknisk karaktär 
Du når bygglovsingenjörerna under ordinarie arbetstid måndag-torsdag klockan 8-12 och 13-16.30, fredag klockan 8-12 och 13-15 när de inte är upptagna av möten eller ute på arbetsplatsbesök.

Besök

Bygglovsenheten tar inte emot obokade besök.Istället är du välkommen att ringa oss under våra telefontider eller skicka ett mail till bygglov@harryda.se