Lyssna

Ansökan och blanketter för bygglov och anmälan

Ny e-tjänst för bygglov på gång

Vi kommer att införa ny e-tjänst för bygg till sommaren 2020, därför kan du för tillfället inte ansöka via e-tjänst

Ska du göra en ny ansökan eller anmälan ber vi dig istället skicka in den till bygglov@harryda.se

Om du har ett pågående ärende via Mittbygge kan du än så länge logga där och se ditt ärende. Det kommer dock inte att gå efter att MittBygge avvecklats, vilket planeras längre fram i sommar. Se därför till att spara ner de handlingar du vill kunna komma åt, handlingarna finns självklart även hos oss på bygglovsenheten i Härryda.

Blanketter

Blanketter och ritningar som ska vara fackmannamässigt utförda ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100, i storlek A4 eller A3.

Exempelritningar

Beställning av nybyggnadskarta

Beställning av mätning/utsättning/lägeskontroll

Mät- och GIS-enheten telefon 031-724 61 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När Härryda kommun handlägger din ansökan registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.