Lyssna

Ansökan och blanketter för bygglov och anmälan

Sök i första hand bygglov via e-tjänst

Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, förhandsbesked samt göra anmälan. Om du vill göra en digital ansökan måste du ha en e-legitimation, till exempel mobilt Bank-ID.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKANlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blanketter

Blanketter och ritningar som ska vara fackmannamässigt utförda ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100, i storlek A4 eller A3.

Exempelritningar

Beställning av nybyggnadskarta

Beställning av mätning/utsättning/lägeskontroll

Mät- och GIS-enheten telefon 031-724 61 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När Härryda kommun handlägger din ansökan registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.