Bygglov och anmälan

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. Här hittar du svar på vanliga frågor om bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Behöver jag ett bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användning eller utseende av en byggnad. Syftet med bygglovet är att säkerställa att projektet följer de regler som finns för byggande och markanvänding. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Innan du söker bygglov behöver du ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen där du vill bygga. Du behöver ta reda på om ditt hus ligger inom eller utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Det är olika regler för när du behöver bygglov beroende på var ditt hus ligger och vad du ska bygga. Använd kartlänken nedan och använd sökfunktionen för att hitta din fastighet. Röd områdesmarkering innebär att det ligger inom detaljplanerat område. Gult markerar samanhållen bebyggelse. Vitt är utanför både detaljplan och samman hållen bebyggelse.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan


Behöver jag göra en anmälan?

Vissa åtgärder och ändringar kräver inte bygglov men en anmälan. En anmälan är en typ av enklare tillstånd. Du måste skicka in vissa handlingar och få ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Bygglovsenheten meddelar dig om du behöver skicka in fler handlingar eller om din anmälan är komplett. Senast fyra veckor efter att din anmälan är komplett ska du få ett beslut.

Innan du gör en anmälan behöver du ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen där du vill bygga. Du behöver ta reda på är om ditt hus ligger inom eller utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Det är olika regler för när anmälan krävs beroende på var ditt hus ligger. Använd kartlänken nedan och använd sökfunktionen för att hitta din fastighet. Röd områdesmarkering innebär att det ligger inom detaljplanerat område, gult markerar samanhållen bebyggelse och vitt är utanför både detaljplan och samman hållen bebyggelse.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

De olika åtgärderna finns under rubriken Hur söker jag bygglov eller gör en anmälan? Där ser du om det behövs anmälan eller bygglov.

Hur söker jag bygglov eller gör en anmälan?

Läs först igenom informationen på den sida för den åtgärd du vill genomföra, välj åtgärd i menyn. Där får du veta om det krävs bygglov eller anmälan och vilka handlingar som behövs. Se till att du har alla handlingar innan du skickar in ansökan, ärendet handläggs inte förrän det är komplett. Saknas någon handling kontaktar bygglovsenheten dig så att du kan skicka in den innan du får bygglov eller anmälan. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Sök bygglov eller gör din anmälan via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Via e-tjänsten kan du följa ditt ärende och få information om kompletteringar och beslut.

Ansökningshandlingar och blanketter hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Ansökan kan även skickas med e-post till bygglov@harryda.se eller med post till:
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke

En ansökan med post tar längre tid att hantera för bygglovsenheten.

Alla ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckning, vara fackmannamässigt utförda och ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100 i storlek A4 eller A3.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften täcker kommunens kostnader för att registrera och pröva din ansökan eller anmälan, ta beslut och arkivera handlingarna för framtiden. 

Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en mindre avgift om handläggning påbörjats. Om du inte kan få bygglov tas en avgift ut för den handläggning som gjorts, men då får du möjlighet att ta tillbaka din ansökan först.

Se Avgifter och taxa för bygglov eller anmälan Öppnas i nytt fönster.

Avgifterna grundas på självkostnadsprincipen och beräknas efter en mall som SKR (Sveriges kommuner och Regioner) tagit fram och som kommunfullmäktige har fastställt.