Kontakt
Lyssna

Trädfällning

Trädfällning kräver normalt sett inte ansökan om marklov men det finns undantag.

För vissa områden gäller trädfällningsförbud, då krävs även ansökan om marklov för trädfällning. Även om marklov inte krävs för trädfällning kan en biotopdispens från Länsstyrelsen krävas om fällning berör trädallé med minst 5 träd eller ett äldre träd med minst 2,5 meters omkrets